lien he

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMALAND

- Địa chỉ:  Số 02/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.6262.1619 - 08.6262.1629 - 08.6262.1452 - 08.6675.1343
- Fax: 08.6292.8836
- Email: info@pharmaland.vn
- Website:  www.pharmaland.vn

Mã chống spam