GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

1. Tính thích nghi

Thích nghi tốt với môi trường làm việc và xã hội.

2. Tính chính trực

Thực hiện đúng quy trình làm việc của Công ty, trung thực với bản thân, đồng nghiệp, đối tác và xã hội.

3. Tinh thần đồng đội:

Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau xây dựng tinh thần đoàn kết, hổ trợ và giúp đở lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống góp phần tạo nên văn hóa tốt đẹp trong Công ty.

4. Tính sáng tạo

Học hỏi và sáng tạo để luôn đổi mới trong công việc theo đúng mục tiêu và chiến lược của Công Ty.

5. Chăm sóc

Luôn hướng tới lợi ích khách hàng và nhân viên để trở thành một tập thể vững mạnh và đáng tin cậy.