ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Đội ngũ nhân viên của Pharmaland là những người trẻ trung, nhiệt huyết; giỏi về chuyên môn, tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng cho sự phát triển vững của công ty.


 

Chính sách nhân sự của công ty:

  • Con người là yếu tố cốt lõi cho mọi sự phát triển, vì vậy PHARMALAND rất coi trọng nhân tài và thu hút nhân tài là chiến lược lâu dài của công ty.
  • Gắn bó, đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp là phương châm phát triển nhân sự của công ty.
  • Đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên định kỳ để gia tăng hiệu quả lao động của nhân sự. Đào tạo định kỳ 1 tháng 1 lần.
  • Tạo môi trường tốt nhất để các cá nhân phát huy được hết khả năng của mình .