Synazithral 500

Synazithral 500

 • Thành phần:

  Azithromycin……500mg
  Công dụng: Azithromycin được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn sau: nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn da mô mềm viêm tai giữa, viêm xoang, viêm amidan. Azithromycin chỉ nên dùng cho những người bị dị ứng Penicilin
  Được dùng điều trị nhiểm khuẩn đường sinh dục chưa biến chứng Chlamydia trachomatis hoặc Neiseria gonorrhoeae không đa kháng
  ĐVT: Hộp 03 viên
  NSX: INDIA

 

Chi tiết sản phẩm

 Thành phần:

Azithromycin……500mg
Công dụng: Azithromycin được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn sau: nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn da mô mềm viêm tai giữa, viêm xoang, viêm amidan. Azithromycin chỉ nên dùng cho những người bị dị ứng Penicilin
Được dùng điều trị nhiểm khuẩn đường sinh dục chưa biến chứng Chlamydia trachomatis hoặc Neiseria gonorrhoeae không đa kháng
ĐVT: Hộp 03 viên
NSX: INDIA