Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao

  • Vật tư tiêu hao dành cho các model máy sinh hoá

 

Chi tiết sản phẩm

- Bóng đèn (Photometer/Halogen lamp): Hitachi 717/902/917, Olympus AU 400-680, Forte, Master T

- Kim hút mẫu (sample probe)

- Kim hút thuốc thử (reagent probe)

- Dây bơm

- Sample cup, cuvvet

- Nước rửa (Wash solution)