Máy rửa miễn dịch

Máy rửa miễn dịch

  • Hệ thống rửa miễn dịch tự động

 

Chi tiết sản phẩm

- Phù hợp cho các giếng thử đáy bằng hoặc đáy chử V

- Màn hình LCD lớn, thích hợp với Win

- Bộ nhớ lớn, lưu trữ 50 chương trình rửa

- Tự động theo dõi áp suất, bơm và quy trình rửa tự động

- Chức năng dừng khẩn cấp.

- Chức năng cảnh báo mực nước.