Hệ thống xét nghiệm HPV

Hệ thống xét nghiệm HPV

  • Hệ thống xét nghiệm HPV- e-Brid
    Model: e-Brid
    Hãng sản xuất: Hospitex Diagnostics-Ý
    Tiêu chuẩn: ISO 13485-2003

 

Chi tiết sản phẩm

E-Brid là một nền tảng mới tự động đề xuất một chiến lược đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, dễ dàng và thân thiện với bệnh nhân. Công cụ chẩn đoán rẻ phát hiện phần lớn các trường hợp nhiễm HPV. Nền tảng được dựa trên nguyên tắc của công nghệ lưu lượng qua "lai. Kết quả dễ dàng và nhanh chóng giải thích thông qua một camera CCD và phần mềm phân tích hình ảnh, giảm chi phí / thử nghiệm so sánh với tiêu chuẩn real-time PCR.