Máy xét nghiệm huyết học 21 thông số

Máy xét nghiệm huyết học 21 thông số

  • Máy xét nghiệm huyết học 21 thông số
    Model: Hemascreen 18
    Hãng SX: Hospitex Diagnostics - Ý
    Tiêu chuẩn: ISO 13485:2003, CE

 

Chi tiết sản phẩm

Máy đếm tế bào máu HEMASCRREEN 18 là thế hệ máy huyết học tự động hoàn toàn dò tìm chính xác đồng thời 21 thông số huyết học. Nó thể hiện mức độ phần trăm bạch cầu khác nhau và giá trị nguyên chất trên đồ thị và bảng số đo.

Đồ thị WBC, RGB và Plt (Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) được tính toán mức ngưỡng hiển thị trên màn hình mầu. Đồ thị được in ra ngoài theo dạng đơn giản hay lựa chọn các phần in khác nhau qua máy in tuỳ thuộc người sử dụng.

Hệ thống báo nhận biết lỗi sinh học kết quả đo, báo động sự cố máy, cảnh báo và dự báo trước những kết quả bệnh học, máy bao gồm khả năng tự động chuẩn đoán.

Máy được cài đặt trước chương trình chuẩn để đo và hiển thị dạng bảng và đồ thị, các kênh phân tích rõ ràng chính xác.

Màn hình hiển thị màu touch screen.  Phần mềm thiết bị cài đặt trên nền Microsoft Window tiện cho việc sử dụng mọi ứng dụng ngay từ khi bắt đầu khởi động máy.