Hoá chất huyết học

Hoá chất huyết học

  • Cung cấp các loại thuốc thử huyết học của hãng NeoMedica- Serbia

 

Chi tiết sản phẩm

- Thuốc thử 18 thông số: CellDyn 1700, CellDyn 1800,BC-3000, Celltac-anpha...

- Thuốc thử 22 thông số: CellDyn 3200, CellDyn 3700, NCC-51