Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao

  • Cung cấp các loại vật tư tiêu hao dành cho máy điện giải

 

Chi tiết sản phẩm

  • Các loại điện cực Na,K,Cl,Ca,pH,
  • Điện cực tham chiếu
  • Màng lọc
  • Sample detector, valve solution
  • Dây bơm
  • Bộ bảo trì (Maintenace kit)