Hoá chất chuẩn máy

Hoá chất chuẩn máy

  • Hoá chất chuẩn máy điện giải - Mission Control

 

Chi tiết sản phẩm

Chuẩn được cho các máy Medica, Ilyte, ProLyte, AVL, Siemens...

Quy cách 10x1,8ml cho mỗi mức 1 (Low), mức 2 (Normal), mức 3 (High)

Hãng sản xuất Diamond Diagnostics - Mỹ.